ZODPOVEDNOSŤ

Naša misia trvalej udržateľnosti

NAŠA
ZODPOVEDNOSŤ

Uplatňujeme generačné myslenie a konáme podľa našich hodnôt – ekologicky a najmodernejšie. Základom udržateľného rastu sú vysoké štandardy kvality a maximálna pridaná hodnota.

Sme dôslednou odpoveďou na požiadavky Európskej zelenej dohody. Naše systémy drevených konštrukcií spájajú efektivitu s ochranou klímy a definujú výstavbu budúcnosti.

Naše princípy
JOSEF LAUSS, RUDOLF ORTNER & JAN WALTER CAPPELEN:

Sme súčasťou niečoho veľkého.

UDRŽATEĽNÁ TOVÁREŇ NA CLT

LOC ZELENÁ DOHODA

Udržateľné mestá a komunity

Ľahké a efektívne CLT moduly umožňujú a zjednodušujú zahusťovanie, napríklad vsadením do existujúcich budov. Takto rýchlo a ekonomicky vznikajú cenovo dostupné a kvalitné obytné priestory. Udržateľná domáca výroba zabezpečuje zamestnanosť vo vidieckej oblasti.

Udržateľná spotreba a výroba

Použitie 100% udržateľného a certifikovaného miestneho lesného hospodárstva zaisťuje krátke prepravné trasy. Naše produkty majú dlhú životnosť, majú stabilnú hodnotu, sú opakovane použiteľné, sú plne recyklovateľné a dlhodobo skladujú CO2.

Opatrenia na ochranu klímy

Používaním a propagáciou dreva ako všestranného materiálu, využívaním energeticky účinných technológií a alternatívnych a fosílnych energetických jednotiek, ako aj našich fotovoltaických panelov na streche našej továrne, sa priamo a proaktívne podieľame na ochrane klímy.